Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Beroepsvereniging  Beoefenaars Natuurgeneeskunde

BBNa
Deze afkorting staat voor Beroepsvereniging Beoefenaars Natuurgeneeskunde. Zij is een door de Raad van State erkende beroepsvereniging en groepeert goed opgeleide beoefenaars van de moderne natuurgeneeskunde die steunt op de authentieke basisprincipes van Hippocrates en Galenus. Een gezondheidstherapeut is de beoefenaar van deze moderne natuurgeneeskunde.

Doelstelling
De BBNa heeft als doel de beroepsbelangen van de beoefenaars van de natuurgeneeskunde en in het bijzonder die van de gezondheidstherapeut te behartigen. In het belang van de patiënt waakt het bestuur van de BBNa over de beroepsactiviteiten, de beroepsattitude en de vakbekwaamheid van haar leden.

Patiënten
De BBNa richt zich op de eerste plaats tot de patiënten, patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen die de voorkeur geven aan natuurgeneeskunde en natuurlijke gezondheidszorg om zowel preventief als accuraat op een zachte en natuurlijke wijze en/of met natuurlijke middelen behandeld te worden. Ze vinden hier alle bruikbare informatie en kunnen via deze site een gezondheidstherapeut in hun directe omgeving opzoeken. De effectieve werking van de gebruikte therapieën en natuurlijke middelen is wetenschappelijk aangetoond.

Leden en kandidaat-leden van de BBNa
Zowel leden als kandidaat-leden kunnen via het E-mailadres europeseacademie@skynet.be alle gewenste informatie opvragen die vermeld is bij de Voorstelling BBNa. Wie in het bezit is van het diploma Gezondheidstherapeut, behaald op een van de vier scholen van de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg of een gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd, kan zich kandidaat stellen bij de toetredingscommissie.

Secretariaat
Voor alle inlichtingen kunt u terecht op het secretariaat.
BBNa, Reinpadstraat 9, 3600 Genk
Tel. 089355246   
E-mail: europeseacademie@skynet.be

 

  © 2024 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3