Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Voorstelling

BBNa is de afkorting van ‘Beroepsvereniging Beoefenaars Natuurgeneeskunde’ en groepeert gezondheidstherapeuten die aan de Europese Academie voor Natuurlijke Gezondheidszorg zijn afgestudeerd of natuurgeneeskundige therapeuten die een gelijkwaardige opleiding hebben genoten.

De Europese Academie is de grootste alternatieve onderwijsinstelling van Europa met scholen in Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht. Een gezondheidstherapeut heeft een degelijke opleiding genoten, heeft zich gespecialiseerd in de natuurgeneeskunde en beschikt over voldoende competentie.

Raadpleeg voor meer informatie de website www.europeseacademie.be of neem contact op via e-mail: europeseacademie@skynet.be.

Doel van een beroepsvereniging

Het doel van de BBNa is het behartigen van de belangen van de beoefenaars van de natuurgeneeskunde en hun patiënten. De BBNa onderhoudt en stimuleert het contact tussen de patiënt en beoefenaars. Zij waakt, in het belang van de patiënt, over de beroepskwaliteiten van haar leden, die door nascholing regelmatig worden bijgestuurd.

Bestuur

De BBNa is een door de Raad van State erkende beroepsvereniging en voldoet aan de gestelde wettelijke voorwaarden. Ivo Vandeninde is voorzitter, is gezondheidstherapeut en heeft zijn sporen zowel in de reguliere als in de natuurlijke gezondheidszorg verdiend. Hij heeft een jarenlange professionele ervaring met chronische patiënten. Hij leidt de BBNa op vakkundige wijze en wordt bijgestaan door een zevenkoppig bestuur.

Beschermde beroepstitel

Een gezondheidstherapeut is een geregistreerde beroepstitel en daardoor wettelijk beschermd. In het belang van de patiënt is er voor deze beschermde beroepstitel gekozen omdat veel alternatieve therapeuten zich natuurgeneeskundig therapeut noemen zonder dat ze daar echt in zijn opgeleid en vaak geen natuurgeneeskundige therapieën beoefenen. Natuurgeneeskunde is een autonome Westerse geneeswijze die steunt op de basisprincipes van Hippocrates en Galenus. Het is de taak en de plicht van de BBNa om de patiënt op een objectieve wijze te informeren.

Wees voorzichtig!

Natuurgeneeskunde is een vlag die niet altijd de lading dekt. Er zijn beoefenaars van oosterse geneeskunde die uit onwetendheid of gebrek aan competentie zich natuurgeneeskundig therapeut noemen. Een gekwalificeerde therapeut in Oosterse geneeskunde is correct in zijn informatie en geeft aan de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) of de Indische Ayurveda te beoefenen. Zij zullen nooit het begrip natuurgeneeskunde vermelden.

Het is jammer vast te stellen dat er nog altijd therapeuten zijn die het verschil niet kennen tussen Oosterse en Westerse geneeswijzen, tussen natuurgeneeskunde en homeopathie. Ze vegen alles op één hoop, combineren therapieën maar missen de filosofie waarop iedere geneeswijze steunt. Dat zijn schaduwvlekken op de alternatieve gezondheidszorg die nog moeten worden opgeruimd. Wees voorzichtig met therapeuten die alles door elkaar mengen, Oosterse en Westerse, wetenschappelijke en niet wetenschappelijke geneeswijzen. Zij bevestigen hiermee hun gebrek aan visie.

Opmerking

Een gezondheidsconsulent, een gezondheidsbegeleider, een gezondheidswerker of een gezondheidscoach of hoe men ze ook mag noemen, hebben een zinvolle functie te vervullen binnen de complementaire en alternatieve Gezondheidszorg, maar zijn geen therapeuten en beoefenen geen therapieën. Afhankelijk van uw gezondheidsprobleem kiest u voor een ‘therapeut’ of voor een ‘consulent’. Het is zinvol om een ‘V.G.L.-Gezondheidsconsulent’ te raadplegen. Alleen een V.G.L.-Gezondheidsconsulent is opgeleid in de natuurlijke gezondheidszorg volgens Hippocratische en Galenische principes en werkzaam op het vlak van Voeding, Gezondheid en Levenswijze.

Aandachtspunten

 • De beroepstitel ‘Gezondheidstherapeut’ is een garantie. U bent er dan zeker van dat u bij een goed opgeleide therapeut in de authentieke natuurgeneeskunde komt. Vraag altijd naar een ‘gezondheidstherapeut’ die aan een van de vier scholen van de Europese Academie is opgeleid. Pas dan zit u echt veilig!
 • Een gezondheidstherapeut is de beoefenaar van de moderne natuurgeneeskunde die steunt op de authentieke principes van Hippocrates en Galenus. De patiënt staat centraal en wordt vanuit zijn totaliteit benaderd, dat wil zeggen vanuit zijn:
  - Constitutie of lichaamsbouw.
  - Temperament of persoonlijkheid.
  - Dispositie of aanleg voor een ziekte vanuit de constitutie en temperament.
  - Expositie of omgevingsfactoren.
 • Een gezondheidstherapeut heeft een vierjarige opleiding gevolgd conform de Europese richtlijnen en heeft gedurende twee jaar zowel interne als externe stage gelopen. Hierdoor maakt de toekomstige gezondheidstherapeut kennis met de dagelijkse beroepspraktijk en scherpt zijn sociale en communicatieve vaardigheden aan. Teamwerk is immers belangrijk!
 • De opleiding bestaat uit 3.000 lesuren waarvan 1.000 contact-uren en wordt afgesloten met de verdediging van een eindwerk voor een examencommissie. Een eindwerk is een afstudeerproject waarmee de kandidaat-gezondheidstherapeut zijn kennis, vaardigheden en beroepscompetenties voor een examencommissie aantoont. Het afstudeerproject handelt over een effectieve patiënt met een uitgesproken ziektebeeld die door de kandidaat-gezondheidstherapeut met succes werd behandeld. Pas dan wordt het diploma uitgereikt en kan men aansluiten bij de beroepsvereniging BBNa.

Informatie BBNa

De BBNa is een goede gestructureerde beroepsvereniging met een uitgebreide dienstverlening en beschikt over ruime informatie. Afgestuurde gezondheidstherapeuten, aangesloten leden of belangstellenden kunnen op aanvraag alle informatie verkrijgen of worden via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De hier bedoelde informatie is enkel voor professionels. Om u behulpzaam te zijn bij het opvragen van informatie bieden wij u twee mogelijkheden aan:

1) De volledige informatie
2) Informatie over het opgegeven onderwerp of onderwerpen

 • Oprichtingsakte
 • Statuten
 • Reglement van inwendige orde
 • Toetredingscommissie en lidmaatschap
 • Deontologische code
 • Beroepsprofiel en beroepsmogelijkheden
 • Directieven van de gezondheidstherapeut
 • Convenant BBNa en EANG
 • Nascholing
 • Opstarten van een praktijk
  - Hoofdberoep
  - Bijberoep
  - Vervanginkomen
  - Loopbaanonderbreking
  - Tijdskrediet
 • Kennis bedrijfsbeheer
 • Voorwaarden om te starten
 • Sociaal verzekeringsfonds
 • BTW verplichting
 • Belastingen
 • Lidmaatschap
 • Verzekering
 • Bevoegdhedenen juridische steun

Vraag vrijblijvend informatie op via e-mail: bbna@natuurgeneeskundigen.be

  © 2024 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3