Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Bezoek aan een gezondheidstherapeut

De gezondheidstherapeut steekt een helpende hand uit, twijfel niet en grijp uw kans!

Wij bespreken het verloop van een bezoek aan een gezondheidstherapeut. De praktijkkamer van een gezondheidstherapeut straalt vertrouwen en warmte uit en beantwoordt aan de hygiënische voorschriften. U voelt zich snel op uw gemak omdat natuurgeneeskunde laagdrempelig is. U kunt er alles kwijt want ook hier geldt het beroepsgeheim.

 • Intakegesprek en anamnese: Tijdens het intakegesprek worden de identificatiegegevens van de patiënt genoteerd met het oog op het afnemen van een anamnese en het opstellen van een therapieplan. Een anamnese is het ziekteverhaal en is geen diagnose. De patiënt vertelt over zijn klacht(en) door het vermelden van de symptomen, de omstandigheden waarin en het tijdstip waarop ze voor het eerst zijn opgetreden. Een aantal veel voorkomende klachten zijn voor iedereen zo duidelijk dat symptomen en ziektebeeld op elkaar aansluiten. Wie een keelontsteking of een indigestie krijgt gaat niet naar de arts om te weten aan welke ziekte men lijdt.
 • Visuele mensenkennis: Wij hebben er al opgewezen dat een gezondheidstherapeut tijdens zijn opleiding getraind is in visuele mensenkennis of duiding. Veel wordt afgelezen aan uiterlijke kenmerken. Een gezondheidstherapeut kan heel goed een persoonlijkheidsbeeld schetsen om van daaruit een aantal verbanden te leggen. Zo zijn een aantal ziekten heel sterk persoonsgebonden vandaar dat we in de natuurgeneeskunde de ‘zieke’ in plaats van de ‘ziekte’ behandelen.
 • Medische gegevens: Meestal beschikt de patiënt over voldoende medische gegevens of informatie die in medische boeken of op internet werd opgezocht. Patiënten zijn tegenwoordig beter geïnformeerd, hebben vaak een duidelijk beeld over hun ziekte. Patiënten zijn mondig geworden en geven zich niet zo maar over aan de medische wereld. Patiënten zijn goed op de hoogte van hun rechten en hebben een kritische houding aangenomen tegenover nevenwerkingen van chemische medicijnen.
 • Therapieplan: Aan de hand van de gesprekken zal de gezondheidstherapeut een therapieplan voorstellen en voldoende uitleg geven over zijn manier van werken. Het aantal en de duur van de behandelingen worden besproken alsook de vergoeding of het honorarium. Bij een gezondheidstherapeut komt u nooit voor verrassingen te staan. Het therapieplan is belangrijk omdat de natuurgeneeskunde over een brede waaier van therapeutische mogelijkheden beschikt en de gezondheidstherapeut daaruit voor u een individuele keuze maakt.
 • Behandeling: De gezondheidstherapeut zal u altijd vragen of u al dan niet in behandeling komt want u moet beslissen. Er wordt u niets opgedrongen. Patiënten die zelf kiezen voor een reeks behandelingen tonen hun volle medewerking en dat is doorslaggevend.
 • Adviezen: Een gezondheidstherapeut zal u gelijkertijd voldoende gezondheidsadviezen verstrekken in verband met gezonde voeding, omgaan met emoties, stress en natuurlijke levenswijze. Indien adviezen belangrijk voor u zijn is het mogelijk dat men u aanraadt contact op te nemen met een V.G.L-Gezondheidsconsulent (zie: www.gezondheidsconsulent-vgl.be). Een gezondheidsconsulent beoefent geen therapieën, maar adviseert en begeleidt mensen op weg naar een betere Voeding, Gezondheid en Levenswijze. Let vooral op de drie belangrijke letters V.G.L. want alleen zij zijn opgeleid in de natuurlijke gezondheidszorg volgens de Hippocratische en Galenische principes.
 • Begeleiding: Iedere behandeling is gekoppeld aan adviezen en begeleiding. Samen met uw gezondheidstherapeut zoekt u de weg naar beterschap, vitaliteit en genezing.

Graad van tevredenheid, evaluatie en klachtencommissie

Als u een gezondheidstherapeut bezoekt zult u verrast zijn van de goede ontvangst, het grote inlevingsvermogen en de gerichte aandacht die u van hem/haar krijgt. Door de grote efficiëntie van de natuurgeneeskunde en de ondersteuning van uw positieve houding, uw eigen inzet en medewerking zullen de resultaten snel zichtbaar worden. U voelt u iedere dag beter en beter, om het met de woorden van Coué te zeggen. Dat is logisch omdat er grondige fysieke en emotionele veranderingen in uw leven optreden. U let op uw voeding, u hebt een positieve instelling verworven, u gaat anders met uw medemensen om, binnen uw gezin en op het werk bent u attenter geworden, rustiger en begripsvoller, u kunt beter relativeren en uw inzichten in het leven zijn veranderd. Laat gerust ons uw positieve ervaring met uw gezondheidstherapeut geworden, mail ons even over uw positieve resultaten.

Beoordeel uw gezondheidstherapeut: 3 is zeer goed, 2 is goed, 1 is matig of 0 is slecht.

 • Ontvangst
 • Professionaliteit
 • Bereikbaarheid
 • Therapeutische mogelijkheden
 • Hygiëne
 • Prijsniveau
 • Resultaat

Misschien klikt het minder goed met uw gezondheidstherapeut, zijn er misschien misverstanden waardoor er een vaag gevoel van ontevredenheid optreedt. We raden u aan even na te gaan hoe dat komt. Misschien sluit u zich te veel af, stelt u zich onvoldoende open voor zijn goede raad of komt de natuurgeneeskunde bij u nog onbekend of vreemd over. U hebt misschien andere verwachtingen. Probeer eerst zelf na te gaan waar de oorzaak van het probleem ligt. Bespreek het met uw gezondheidstherapeut. Als u echt ontevreden bent en is er een concreet ongenoegen, formuleer dan een klacht die u aan de klachtencommissie voorlegt. De klacht wordt in alle discretie behandeld door de klachtencommissie.

Toptips

 • Mail ons uw goede ervaringen.
 • Zijn er problemen, probeer ze eerst zelf op te lossen door een open gesprek te voeren met uw gezondheidstherapeut.
 • Komt u er niet uit, formuleer dan een klacht.
  © 2024 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3