Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Dienstverlening

Voldoening is voor iedere gezondheidstherapeut de grootste beloning!

Bekendmaking van de natuurgeneeskunde

Tot het doel van de BBNa behoort ongetwijfeld de bekendmaking van de natuurgeneeskunde. Het gebeurt nog te veel dat natuurgeneeskunde beschouwd wordt als een verzamelnaam van allerlei alternatieve geneeswijzen. Door middel van folders, brochures en boeken, maar ook via internet wil de BBNa meer bekendheid geven aan deze uitzonderlijke geneeswijze. Als patiënt die op natuurgeneeskundige wijze wordt behandeld kunt u actief meewerken aan het bekendmaken van deze geneeswijze. Mond op mond reclame is de enige effectieve vorm van reclame.

Vaak zullen vrienden en kennissen zeggen dat u er goed uitziet, dat u behoorlijk bent afgeslankt en vrolijk en opgewekt overkomt. Zeg dan gewoon dat u in behandeling bent geweest bij een gezondheidstherapeut en natuurgeneeskundig bent behandeld. Straal uw tevredenheid en geluk uit op uw directe omgeving en moedig anderen aan om dezelfde weg in te slaan. De natuurgeneeskunde doet wonderen. Het is een zachte geneeswijze zonder nevenwerkingen waar uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke middelen en u op een natuurlijke wijze wordt behandeld.

Toptips

  • Wees bewust van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid en ziekte, ook als het om een erfelijke ziekte gaat.
  • Uw eigen inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, aangepaste voeding, levenswijze en instelling beïnvloeden uw ziekte positief en zorgen voor een goede gezondheid.
  • Neem het heft in eigen handen want u hebt zelf de grootste invloed op het genezingsproces. Een therapeut, een arts of een medische specialist kunnen ontzettend veel voor u doen, maar in de grond moet u het zelf doen.
  • U moet u openstellen om te genezen en consequent uw verantwoordelijkheid nemen, dat is veel gemakkelijker dan u denkt. Uw gezondheidstherapeut is uw begeleider, uw helper.

Historische aspecten van de natuurgeneeskunde

Omdat er nog al wat misverstand bestaat rond natuurgeneeskunde gaan we even in op enkele historische aspecten. Natuurgeneeskunde, zoals die aan de scholen van de Europese Academie wordt aangeleerd en door de gezondheidstherapeut beoefend, is een autonome geneeswijze die zijn oorsprong heeft in het antieke Griekenland in de vijfde eeuw voor Christus. Zij werd ontwikkeld door Hippocrates, die als een uitzonderlijke persoonlijkheid wordt omschreven. Hij verzette zich tegen de tempelgeneeskunde die in die tijd het monopolie had en heerste over ziekte en gezondheid.

Ziekte, zo dacht men toen, is een straf van de goden en men kan alleen genezen door in de tempel offers te brengen en de tempelslaap te ondergaan. Patiënten werden in bijgebouwen van de tempel verzorgd en voorbereid op de tempelslaap. Het was een ritueel met een sterke suggestieve werking. De overtuigingskracht van de priesters en de tempeldienaren ging zover dat de patiënten ervan overtuigd werden dat tijdens de slaap Asklepios, de god van de gezondheid, in een droom zou verschijnen waardoor de genezing zich voltrok.

Hippocrates ging er vanuit dat een ziekte een eigen natuur heeft en dat de mens verbonden is met zijn omgeving. Een ziekte kan ontstaan door het overtreden van de natuurwetten, door ongunstige omstandigheden of door erfelijke factoren. Ieder mens bezit een zelfgenezende kracht die het verstoorde evenwicht herstelt en voor genezing zorgt. Zijn beroemde uitspraak luidt: ‘Alleen de natuur geneest’.  Daarmee bedoelde hij dat de geneeskracht in het middel aanwezig moet zijn en niet zoals bij vele subjectieve en speculatieve geneeswijzen met een toverformule er aan toegevoegd worden. Bij kruiden, maar ook bij voedingsmiddelen zijn de geneeskrachtige inhoudsstoffen vastgesteld en dat geldt eveneens voor alle natuurlijke middelen die in de moderne natuurgeneeskunde worden gebruikt.

Samenvatting

  • De Hippocratische natuurgeneeskunde wordt nog steeds de humoraalpathologie genoemd of de leer van de vier lichaamssappen.
  • De vier humoren zijn symbolen die passen binnen de leer van de vier elementen: vuur, water, lucht en aarde. Verstoring van de vier lichaamssappen veroorzaken ziekten.
  • Modern onderzoek, o.a. door Prof. Dr. Jan Godderis van de universiteit van Leuven, heeft aangetoond dat de Hippocratische geneeswijze vanaf het begin wetenschappelijk onderbouwd was.
  • Galenus, een Romeinse arts uit de eerste eeuw na Christus, heeft het werk van Hippocrates voortgezet en uitgebreid.
  • Hippocrates en Galenus hebben het fundament gelegd van de moderne natuurgeneeskunde. Zelfs de reguliere geneeskunde gaat terug tot Hippocrates en hij wordt daarom de vader van de geneeskunde genoemd.
  • Jan Dries heeft voor de Europese Academie een grondige vernieuwing gebracht en is er in geslaagd om aloude tradities en basisprincipes te verzoenen met de moderne medische kennis. Daarin ligt de grote waarde verscholen van de moderne natuurgeneeskunde.

Voor wie meer interesse heeft raden we het boek van Jan Dries aan: ‘Natuurgeneeskunde, het fundament van de complementaire gezondheidszorg’.

Moderne natuurgeneeskunde

De moderne natuurgeneeskunde steunt enerzijds op deze uitzonderlijke basisprincipes en anderzijds op moderne medische kennis. Het is de grote verdienste van Jan Dries, stichter van de Europese Academie en auteur van talrijke gezondheidsboeken om de natuurgeneeskunde te actualiseren met behoud van zijn authenticiteit. Hij is erin geslaagd om aloude tradities te verzoenen met moderne medische kennis. De werking van de moderne natuurgeneeskunde, zoals deze door de gezondheidstherapeut wordt beoefend, wordt door middel van wetenschappelijk onderzoek aangetoond.

Deze geneeswijze is zo logisch opgebouwd dat alles vanzelfsprekend lijkt. Niemand heeft daar moeite mee omdat rationaliteit en logica tot de basisprincipes van Hippocrates behoorden. Natuurgeneeskunde wordt door talrijke medici en wetenschappelijke onderzoekers gewaardeerd. Prof. Dr. Sherwin B. Nuland van de Yale Universiteit (VS) heeft er uitvoerig over geschreven. De kracht van de natuurgeneeskunde ligt in de totale aanpak van de patiënt en het grote respect voor de natuurwetten. Met een gerust gemoed en met overtuiging kunnen we zeggen dat natuurgeneeskunde een betrouwbare geneeswijze is die het vertrouwen van de patiënt waard is.     

Wettelijke erkenning

De beroepsvereniging BBNa ijvert voor de wettelijke erkenning van de natuurgeneeskunde, voor een wettelijke registratie van de gezondheidstherapeuten en uiteraard voor een gedeeltelijke terugbetaling door het RIZIV. Zij ijvert evenzeer voor een herziening, aanpassing en uitvoering van de wet van 21 april 1999 die de erkenning van de beroepsverenigingen en het registreren van de beoefenaars van niet-conventionele praktijken regelt. Therapievrijheid was het uitgangspunt van de ontwerpers van deze wet omdat in een democratie het een fundamenteel recht is om zelf voor een geneeswijze te kiezen.

Voor meer voedingstips, surf naar natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

  © 2023 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3