Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Veel voorkomende gezondheidsklachten

Veel gezondheidsklachten zijn terug te voeren op de persoonlijkheid, vandaar de onverbrekelijke band tussen natuurgeneeskunde en typologie.

Stress

Het is vreemd als we tegen iemand zeggen dat stress een levensreddend mechanisme is. Stress wordt immers gezien als ziekmakend en heeft een negatieve bijklank. Ieder levend wezen leeft in een vijandelijke omgeving, dat geldt voor plant, dier en mens. Planten verdedigen zich langs chemische weg door het produceren van extra stoffen die bioactieve substanties worden genoemd. Ze hebben, zoals al eerder aangetoond, een geneeskrachtige werking. Mens en dier hebben in een natuurlijke stresstoestand de mogelijkheid om te vluchten of om zich te verdedigen.

Bij het zien van een gevaar of het horen van een vreemd of vijandelijk geluid worden we onmiddellijk in staat van paraatheid gebracht. Onze ogen worden groot, de ademhaling gaat dieper en sneller, het hart klopt hevig, het denken wordt uitgeschakeld want we moeten onmiddellijk, zonder nadenken, handelen. Het lichaam wordt in staat van paraatheid gebracht. Zodra het gevaar is geweken komen we weer tot rust. Tijdens een dergelijke stresstoestand produceren we beschermende stoffen en wordt de immuniteit verhoogd. Natuurlijke stress heeft geen enkele negatieve invloed op onze gezondheid. Stress beschermt ons tegen gevaren uit de buitenwereld. Als we een auto snel uit de bocht zien komen reageren we daar onmiddellijk op door een stap achterwaarts te zetten. Natuurlijke stress beschermt ons.

Onnatuurlijke stress of aan stress lijden is anders, maar werkt met dezelfde mechanismen, namelijk de wisselwerking tussen het stressmechanisme en het ontspanningsmechanisme. Het zijn deze beide mechanismen die verstoord zijn en elkaar niet meer of onvoldoende afwisselen. We leven in een samenleving met te veel kunstmatige stressprikkels. De moderne mens is zodanig gestresst dat hij niet meer in staat is om zich hiervan te herstellen, met andere woorden, hij leeft in een chronische toestand van stress. Dat betekent dat de fysiologische staat van paraatheid constant blijft met zware uitputting als gevolg. Stress is de oorzaak van veel ziekteverzuim, veel ongemakken, brengt familiale problemen met zich mee en zal functiestoornissen uitlokken die uiteindelijk in talrijke ziekten overgaan.

De belangrijkste gevolgen van stress zijn:

 • Gebrek aan concentratie.
 • Verminderde intellectuele prestaties.
 • Spastisch colon.
 • Buikpijn.
 • Maagzweer, met of zonder helicobacter pylori.
 • Diarree of darmverstopping.
 • Hartinfarct.
 • Te hoge bloeddruk.
 • Te hoog cholesterol.
 • Hyperventilatie.
 • Rugklachten.
 • Spierspanningen.
 • Spanningshoofdpijn.
 • Verzwakking van de immuniteit met verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten. 

Zeer veel ziekten zijn gerelateerd aan stress. Bovendien zijn gestresste mensen uiterst vatbaar voor emotionele aandoeningen, burn-out en andere klachten. Stress verzwakt niet alleen de immuniteit, maar ondermijnt de gezondheid.

Stressuitlokkende factoren:

 • De werk- en prestatiedruk.
 • Het dubbele beroep van uit-huis-werkende vrouw en moeder.
 • Psychosociale druk bij een alleen opvoedende ouder.
 • Relatieproblemen verhogen de stressgevoeligheid.
 • Stress is vaak de oorzaak van veel relatieproblemen.
 • Versneld levensritme.
 • Milieuvervuiling heeft een grote invloed.
 • Lawaaihinder.
 • Iedere verandering in een levenssituatie kan leiden tot een verhoogde stressgevoeligheid.

Toptips

 • Een gezondheidstherapeut kan voor u een individueel anti-stressplan opstellen. Want de gevoeligheid voor stress en het soort stress is afhankelijk van uw temperament.
 • Een gezondheidstherapeut beschikt over een waaier van therapeutische mogelijkheden. Het is de combinatie van meerdere therapieën die tot resultaten leidt.
 • Ontgiften, voeding, kruiden, ontspanningsmassage, borstelmassage, DSR/PSR, voetbad, ligbad, beweging enz. kunnen in combinatie het verstoorde stressmechanisme weer herstellen zodat het ontspanningsmechanisme zich spontaan inschakelt.
 • Biorelaxatietherapie is een zeer efficiënte therapie om tot stressbeheersing te komen. Tienduizenden mensen hebben de rust weer gevonden door deel te nemen aan een groepstherapie of een individuele behandeling in de praktijk van de gezondheidstherapeut.

Depressie

Ontzettend veel mensen lijden aan depressie. Vooral gevoelige mensen met een introvert karakter, dat in de typologie het watertype wordt genoemd, zijn er snel het slachtoffer van. Bij stress komt de druk van buiten, terwijl een depressie van binnenuit ontstaat. Depressie is emotioneel gebonden, maar kan een gevolg zijn van onverwerkte stress of uitputting ten gevolge van stress.

Symptomen

 • Een allesoverheersend gevoel van triestheid.
 • Gebrek aan motivatie.
 • Gebrek aan interessen.
 • Passieve houding.
 • Rusteloosheid al dan niet afgewisseld met slaperigheid.
 • Slapeloosheid.
 • Concentratiestoornissen.
 • Gebrek aan eetlust.
 • Soms een toegenomen eetlust.
 • Allerlei fysiek klachten.
 • Zelfmoordgedachte.

Natuurgeneeskundige aanpak

De natuurgeneeskunde heeft op het gebied van depressie heel veel te bieden. Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn op het ontstaan of uitlokken van depressies. Stress, onverwerkte emoties, ontgoochelingen of zorgen zijn er enkele, maar ook verkeerde voeding door het gemis aan vitale stoffen, gebruik van industriesuikers, waardeloos voedsel waardoor het zenuwstelsel wordt uitgeput.

Het gebruik van antidepressiva kan een tijdelijke ondersteuning zijn, maar brengt geen oplossing. Een gezondheidstherapeut pakt het heel anders aan. De voorbestemming voor depressie wordt afgeleid uit de temperamententest die gekoppeld wordt aan een depressietest.Van daaruit wordt een therapieplan opgesteld dat enerzijds gericht is op de globale aanpak en anderzijds op een specifieke aanpak. Door een groot aantal factoren uit te schakelen krijgen de hersenen de kans om zichzelf te herstellen en de depressie te overwinnen. De natuurgeneeskundige aanpak van depressie, en dat geldt voor veel psychische en emotionele klachten, is niet vergelijkbaar met die van de reguliere psychotherapie. Het mentale aspect wordt zoveel mogelijk ontlast om de hersenen de kans te geven zich te versterken.           

In de natuurgeneeskunde wordt er een onderscheid gemaakt tussen depressie en melancholie. Bij melancholie is sprake van een allesoverheersende zwaarmoedigheid, somberheid, overbezorgdheid en behoort tot een andere persoonlijkheid, namelijk het aardetype. Door het leven té ernstig op te nemen, door alles af te stemmen op veiligheid en zekerheid onderdrukt dit type zijn ware gevoelens. Er is een gebrek aan gevoelens en vooral het verband tussen verstand en gevoel is verstoord. Een depressief type wordt met negatieve gevoelens overwoekerd. Beide hebben een andere aanpak nodig. Dat geldt ook voor het manisch depressieve type en het agressieve type. Natuurgeneeskunde is succesvol bij het behandelen van emotionele aandoeningen.

Hyperactiviteit

Het aantal kinderen dat aan hyperactiviteit lijdt stijgt met de dag. Ze worden aangeduid met de letters ADHD. Deze kinderen genezen niet zo maar met ouder worden. Er zijn al heel wat volwassenen die als hyperactief omschreven worden. Veel van deze kinderen worden in bedwang gehouden met zware medicijnen wat helaas een tijdelijke oplossing is. ADHD is vermoedelijk een afwijking in de hersenen. Hoewel de oorzaak niet bekend is zijn er sterke vermoedens dat deze gezocht moeten worden in de milieuvervuiling, verkeerde voeding, stress, het gebruik van medicijnen en andere factoren. Kinderen die aan ADHD lijden vertonen een onbeheerste lichaamstaal. Als ze worden aangesproken zijn ze zodanig in spanning dat ze voortdurend met het hoofd draaien, in de handen wrijven en onwillekeurige bewegingen maken met de heupen en de benen. Zij kunnen niet stil zitten en hebben een gebrek aan concentratie.

Stimulerende stoffen uit voedingsproducten en genotsmiddelen zoals koffie, zwarte en groene thee, chocolade, cola, alcohol verergeren de hyperactieve toestand. Maar ook voedingsadditieven zoals kleurstoffen, smaakmiddelen, conserveermiddelen in voedingsproducten, frisdranken en snoep lokken bijna altijd een aanval uit of verergeren de toestand. Soms is koemelkallergie of een andere vorm van voedselallergie een uitlokkende factor.

Kinderen en volwassenen met ADHD zijn moeilijk te behandelen. De natuurgeneeskunde slaagt er in om de uitlokkende factoren uit te schakelen of sterk te verminderen wat resulteert in een sterke verbetering. Een aantal natuurgeneeskundige behandelingen zoals een aangepaste kruidenthee, voedingstherapie of een manuele behandeling kunnen voor een opmerkelijke verbetering zorgen waardoor deze kinderen beter functioneren in het dagelijkse leven en betere schoolresultaten behalen.

Burn out

Burn out betekent letterlijk ‘opgebrand’ en veel mensen zijn te vroeg opgebrand. Burn out komt vooral voor bij erg gedreven mensen op professioneel vlak. Zij hebben jarenlang hun beste krachten gegeven, zichzelf voorbij gelopen en niet op tijd gerust. Ze zijn aan het einde van hun krachten en verkeren in een totale toestand van uitputting. Tijdens een burn out hebben ze een afkeer van al datgene waaraan ze zich met zoveel toewijding hebben overgegeven.

Een gezondheidstherapeut behandelt een burn out individueel en volgens de natuurgeneeskundige principes. Bepaalde mensen zoals het vuurtype en het vuur-aardetype zijn er erg vatbaar voor. Door een ruimere aanpak, door ontgiftend en versterkend te werken, geraakt men weer snel hersteld.    

Slapeloosheid

Slapen is geen tijdverlies, integendeel, tijdens de nacht reinigt en herstelt het lichaam zich. Een goede slaaphygiëne is noodzakelijk voor wie zich fit, gezond en levenslustig wil voelen.  De grootste vijand van een goede nachtrust is slapeloosheid. Men schat dat 30% van de bevolking daar aan lijdt. Slapeloosheid is een chronische vorm van een verstoord slaapritme. In de natuurgeneeskunde is men erg goed vertrouwd met dit probleem. Een gezondheidstherapeut gaat altijd op zoek naar het soort slaapprobleem en daarna naar de juiste oorzaak.

Soorten slaapproblemen

 • Moeilijk inslapen.
 • Te vroeg wakker worden en niet meer kunnen inslapen.
 • Onvoldoende diep slapen.
 • Wakker worden door een fysieke klacht zoals pijn, darmkrampen, plassen enz.

Mensen die moeilijk inslapen sluiten de avond niet af. Ze zijn te druk in de weer, kijken te laat naar spannende films op tv of weten geen raad met hun onrust en/of stress. Een gezond mens slaapt na 5 à 10 minuten in. Tussen 3 à 4 uur wakker worden heeft te maken met het bioritme. Rond die tijd heeft het lichaam de laagste lichaamstemperatuur, laagste hartslag, weinig zuurstof in de hersenen. Het is een absoluut dieptepunt waar sommigen niet overheen komen en daardoor wakker worden. Weer anderen worden tijdens de nacht wakker en hebben een dichte neus, een neusgat zit potdicht. Gebrek aan voldoende ademhaling maakt hun wakker. Deze neusverstopping heeft te maken met stress. Bij een aantal slechtslapers is de kwaliteit niet zoals het behoort. Het lijkt wel of ze alles horen wat er gebeurt. Ze hebben vaak de indruk dat ze wakker zijn maar in feite toch slapen.

De belangrijkste oorzaak van slapeloosheid is stress en in zekere mate negatieve emoties. Laat eten hoeft niet tot slapeloosheid te leiden. Het spijsverteringsstelsel werkt op de parasympathicus en dat gebeurt alleen in rusttoestand. Toch zijn er veel laateters die slaapproblemen hebben omdat ze eten onder stress. De sympathicus domineert en de onrustige toestand zorgt voor een slechte vertering die de nachtrust verstoord. Het kan verstandig zijn om niet te laat te eten.

Bij slaapproblemen stelt de gezondheidstherapeut een individueel therapieplan op. Alleen een globale aanpak kan u van uw slaapproblemen verlossen. Met truckjes alleen gaat u er niet komen. De natuurgeneeskunde heeft heel wat mogelijkheden om uw slaapproblemen definitief op te lossen.     

Roken

Dat roken ongezond en erg duur is weet iedereen. Stoppen met roken is niet zo eenvoudig en gaat bijna altijd gepaard met vallen enopstaan, met stoppen en hervallen. Jan Dries ontwikkelde een methode die erg efficiënt werkt en niet zo moeilijk is om toe te passen. Het principe staat loodrecht tegenover de bekende anti-rookprogramma’s waar men onmiddellijk moet stoppen met roken. Het is onverantwoord dat mensen van de ene op de andere dag stoppen. Zij zitten met zoveel nicotine in hun lichaam dat de drang naar roken blijft. Het is een grote marteling die alleen leidt tot mislukking.

De methode van Jan Dries ‘JA, ik stop met roken’ streeft naar een geleidelijke afbouw. Men rookt alleen het aantal sigaretten dat men niet kan missen. Dat zijn er niet zoveel omdat er heel veel onbewust gerookt wordt. Door het feit dat men 10 sigaretten per dag blijft roken heeft men niet de indruk dat alles wordt afgenomen. De roker is een matige roker geworden en hij verkeert niet in paniek. Door het drinken van een aangepaste kruidenthee en vruchtensap wordt een groot deel van de opgeslagen nicotine opgeruimd en afgevoerd. De verslaving neemt sterk af en het wordt gemakkelijker om het aantal sigaretten te verminderen. Op het juiste moment wordt definitief gestopt met roken en blijft de behoefte aan nicotine uitgesloten.

Een gezondheidstherapeut kan u hierbij begeleiden en wat nog belangrijker is, een aantal ondersteunende natuurgeneeskundige therapieën toepassen. Door plots te stoppen met roken komen veel mensen in gewicht bij. Men stopt met roken en men wordt zwaarlijvig, wat ook niet kan. Ook dat probleem kan door een goede aanpak en met begeleiding van een gezondheidstherapeut voorkomen worden.        

Het boek ‘JA, ik stop met roken’ is verkrijgbaar bij de Uitgeverij Acenia.

Allergie

Allergie neemt sinds enkele jaren vreselijk toe. Vooral astma en huidallergieën maken een grote opmars, vooral bij kinderen en jongeren, maar ook hooikoorts en voedingsallergie blijven niet achter. In de reguliere medische wetenschap gaat men er vanuit dat allergie ontstaat door verzwakking van de immuniteit. In de natuurgeneeskunde ziet men dat anders. Het is niet een verzwakte, maar wel een ontregelde immuniteit die aan de basis ligt van allergie.  De immuniteit is door stress en negatieve emoties zodanig ontregeld dat het onderscheid tussen vriend en vijand niet kan gemaakt worden. Mensen worden tegenwoordig allergisch voor stoffen die absoluut niet lichaamsvreemd zijn. Zelfs gezonde voedingsmiddelen zoals fruit, zelfs biologisch fruit, geven aanleiding tot allergische reacties.

Oost- en West-Duitsland
In de tijd van de DDR werd er een gemeenschappelijke studie uitgevoerd om een vergelijking te maken tussen allergie in het totaal vervuilde Oost-Duitsland en het bijna steriele West-Duitsland. Deze studie wees uit dat er in West-Duitsland veel meer mensen te kampen hadden met allerlei vormen van allergie dan in het communistische Oost-Duitsland. Na de val van de Berlijnse muur stelde men echter een sterke toename van allergie vast. Op dit ogenblik is er tussen Oost- en West-Duitsland nauwelijks nog een onderscheid vast te stellen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat stress de allergie had doen toenemen.  In de DDR was de bevolking  overbeschermd, ze hadden weliswaar geen vrijheid, maar niemand hoefde zich materiële zorgen te maken terwijl er een zeer hechte gemeenschap bestond. Ze hadden elkaar nodig om in een dergelijk systeem te overleven. In het Westers systeem is iedereen aan zijn lot overgelaten, geldt de harde concurrentie en bestaat geen gemeenschapsgevoel. De Westerse levenswijze is de doorslaggevende oorzaak van allergie.

Natuurgeneeskundige aanpak
Sommige onderzoekers gaan er vanuit dat roken of meeroken tijdens de zwangerschap een kind vatbaarder maakt voor allergie terwijl zij die borstvoeding krijgen beter bestand zijn tegen allergie. Een stofvrije omgeving of een allergievrij huis helpt, in zover dit bestaat. De symptomen van allergie zijn overbekend. In de natuurgeneeskunde wordt op verschillende terreinen gewerkt. Het versterken van het zenuwstelsel zorgt er voor dat men beter bestand is tegen stress. Gezonde en vooral zuivere voeding heelt heel goed en een propere darm is doorslaggevend. Een gezondheidstherapeut kan u van uw allergie bevrijden of de klachten tot een minimum herleiden.   

Cholesterol

Cholesterol is blijkbaar de grote boosdoener van veel klachten. Al veertig jaar wordt er strijd gevoerd tegen te hoog cholesterol met het gevolg dat steeds meer mensen er aan lijden. Er gaat iets mis met heel de benadering van dit medisch probleem. Slechts 15% van de bevolking tussen 40 en 65 jaar heeft een normaal cholesterolgehalte. Zonder cholesterol kunnen wij niet leven. Het is onontbeerlijk voor het goed functioneren van het lichaam. Het is een bouwstof voor de cellen en de hormonen. Er is een verband gelegd tussen een te hoog cholesterolgehalte in het bloed en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Cholesterol wordt aangevoerd via verzadigde vetzuren afkomstig van dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees en kaas, maar wordt in grotere hoeveelheden geproduceerd door de lever. Voeding, schone darm, levenswijze en ontspanning spelen een belangrijke rol in de strijd tegen cholesterol.

Natuurgeneeskundige behandelingen
In de natuurgeneeskunde wordt op al deze terreinen  gewerkt. Zolang men het vleesgebruik niet beperkt blijft men de lever belasten en de stoelgang bemoeilijken. Er is een duidelijk verband tussen een verkeerde voeding, een vervuilde darm en een belaste lever. Bovendien belast ook een te druk beroepsleven, stress, gebrek aan ontspanning de lever, evenals een te veel aan alcoholische drank, koffie, zwarte en groene thee en uiteraard zwarte chocolade. Gezondheidstherapeuten bereiken veel succes door darmsanering, aangepaste voeding, relaxatie en andere natuurlijke gezondheidstips.

Meteen daalt de cholesterol in zijn geheel en ligt de verhouding tussen de goede cholesterol (HDL) en de slechte cholesterol (LDL) vrij gunstig. Fruit heeft een gunstige invloed op de lever en de darmwerking met een cholesterolverlagende werking als gevolg. Het gebruik van cholesterolverlagende geneesmiddelen is erg omstreden. Men krijgt vrij snel last van de spieren omdat deze medicijnen de enzymatische werking in de spieren aantasten, maar ook  pijn en krampen in de benen.  Volgens sommige onderzoekers hebben zij een nadelige werking op de lever en op de hersenen. Uit diverse studies blijkt dat zij bij langdurig gebruik het kankerrisico verhogen. Volgens Nederlandse wetenschappers zou er een verband zijn voor een ernstig verhoogd risico op diabetes. Bij een natuurgeneeskundige aanpak neemt men dergelijke risico’s niet.         

Diabetes

Diabetes is in opmars, vooral bij jongere mensen. Bij ouderen komt bovendien steeds meer type 2 voor.  Het is een ziekte waarvan de symptomen en de gevolgen algemeen gekend zijn. In 2008 heeft de Europese Academie in samenwerking met de BBNa een symposium in Maastricht gewijd aan deze veel voorkomende volksziekte. Suikerziekte is een vrij oude ziekte maar de versnelde toename ervan heeft ongetwijfeld te maken met de moderne voeding en levenswijze. Het massale gebruik van geïsoleerde suikers zoals witte of bruine biet- en rietsuiker hebben daar ongetwijfeld mee te maken. Zo heeft een recente studie aangetoond dat bij de Turkse en Marokkaanse vrouwen die in ons land leven erg veel suikerziekte voorkomt. Hun traditionele zoete voeding aangevuld met waardeloze westerse voeding en het overgewicht worden als doorslaggevende oorzaken gezien.

Suikerziekte kan voorkomen worden met goede adviezen en natuurgeneeskundige behandelingen. Wie suikerziekte heeft kan daar niet meer van genezen en is verplicht om insuline te spuiten.  Het is echter mogelijk om de levenskwaliteit van de suikerpatiënt te verhogen en het aftakelingsproces sterk af te remmen. Gezondheidstherapeuten zijn trots op de prachtige resultaten die langs natuurlijke weg werden bereikt.  

Maag- en darmaandoeningen

U hoeft maar even rondom u te kijken en u ziet bij opvallend veel mannen en vrouwen een opgezette buik. Darmgassen wijzen er op dat het maag- en darmkanaal niet optimaal functioneert. Het gebruik van laxeermiddelen tart iedere verbeelding. We hebben al eerder gewezen op de waardeloze industrievoeding die door haast iedereen wordt gegeten. Er wordt geen rekening gehouden met voedingsregels. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat bij iedere maaltijd een ontlasting hoort. Dus 3 maal ontlasting per dag en niet één om de 3 dagen of om de 3 weken.

De dood schuilt in de darm!
Dit is een bekende uitspraak in natuurgeneeskundige middens. Vervuilde darm betekent dat het bloed vervuild wordt en dat daardoor talrijke organen extra belast worden. Uiteraard bent u bij een gezondheidstherapeut op het goede adres voor uw darmproblemen. Tijdens de opleiding tot gezondheidstherapeut wordt ontzettend veel aandacht besteed aan voeding, gastro-intestinale therapieën, voedingsadviezen en voedingstherapie. Bovendien zijn er kruiden die gunstig inwerken op de darmen en de lever, maar ook manuele therapieën zoals DSR en PSR, al dan niet in combinatie met een darmmassage of een hoge darmspoeling. 

Zwaarlijvigheid

Overgewicht is vaak het gevolg van een verkeerde voeding of gebrek aan beweging. In de natuurgeneeskunde maken we een onderscheid tussen een gewone en een constitutionele zwaarlijvigheid of om het anders uit te drukken tussen een exogene of endogene zwaarlijvigheid. Bij een exogene zwaarlijvigheid gebruikt u te veel calorieën of u hebt te weinig beweging en dat is gemakkelijk te verhelpen. Bij een endogene zwaarlijvigheid ligt het probleem in uzelf en dat is een stuk moeilijker om te behandelen. Een gezondheidstherapeut combineert natuurgeneeskundige therapieën met een afdoend afslankingsdieet. Bovendien wordt er zowel op fysiek als op emotioneel vlak gewerkt.

Osteoporose

Het menselijk bot is buitengewoon sterk en kan een heel leven het menselijk gewicht dragen. Toch is het vreemd dat bij zoveel mensen het bot zodanig aftakelt. Osteoporose wordt ‘de stille ziekte’ genoemd omdat u niet merkt dat u het hebt. Bij een onschuldige val of stoot breekt u een wervel, een pols of heup. Toch is het mogelijk om op natuurlijke wijze het aangetaste bot te herstellen. Een gezondheidstherapeut zal even uw voedingspatroon controleren en u belangrijke calciumbronnen aanraden. Wat u eet s minder belangrijk, het komt er op aan hoe u eet, welke voedingsregels u toepast of verwaarloosd. Ook de calciumrovers moeten uitgeschakeld worden. Niet alleen calcium maar ook magnesium en fosfor zijn belangrijk. De verhouding eiwit en calcium is doorslaggevend en zeker de aanwezigheid van vitamine D. Een goed zuur-base evenwicht in de voeding is onmisbaar. De gezondheidstherapeut geeft u goede raad. 

Alle klachten en gezondheidsproblemen

Een gezondheidstherapeut is opgeleid om haast alle klachten en gezondheidsproblemen te behandelen. Wij hebben er hier enkele beschreven, maar de lijst is ontzettend lang. Er zijn nu eenmaal ziekten die een medische behandeling nodig hebben, maar zelfs dan kan een natuurgeneeskundige behandeling een goede ondersteuning zijn. Er zijn ziekten die uitsluitend regulier behandeld worden en waarbij iedere andere behandeling als een contra-indicatie wordt gezien. Soms is het door een langdurige opname in het ziekenhuis niet mogelijk om een ondersteunende therapie toe te passen, maar dat zijn uitzonderingen. De gezondheidstherapeut weet wat wel en wat niet kan. 

Een genezingsproces zal in de meeste gevallen sneller verlopen als er gestreefd wordt naar een betere gezondheid. Natuurgeneeskunde is succesvol door zijn totale aanpak en vooral door zich op de patiënt te richten. Het uitsluitend gebruik van natuurlijke middelen en natuurlijke behandelingen draagt bij aan dat grote succes. Het belangrijkste is de eigen inzet en bijdrage van de patiënt aan het genezingsproces. De BBNa staat u met raad en daad bij om uw gezondheid te herwinnen.

Voor meer voedingstips, surf naar natuur-en-gezondheid.skynetblogs.be

  © 2023 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3