Zoek een gezondheidstherapeut bij u in de buurt.
Home
Hulpverlening
Voorstelling BBNa
Voeding
Pijlers van de gezondheid
Gezondheidszorg
Patiënteninformatie
Gezondheidstherapeut
Dienstverlening
Therapieën
Zelfzorg
Gezondheidsklachten
Nieuwsbrief

Patiënteninformatie

De volksgezondheid gaat verontrustend achteruit. Steeds meer mensen nemen het heft in eigen handen en raadplegen een gezondheidstherapeut.

Voor welke klachten!

U kunt een gezondheidstherapeut raadplegen voor alle problemen die invloed hebben op uw gezondheid. Zijn taak gaat verder dan alleen maar fysieke klachten en ongemakken. Een gezondheidstherapeut is goed opgeleid in het behandelen van persoonsgerichte problemen en heeft zich gespecialiseerd in visuele mensenkennis. Constitutie, temperament, smaak, kleurgevoel, lichaamshouding, lichaamstaal, stem- en taalgebruik bepalen uw persoonlijkheid en zeggen ontzettend veel over de kwaliteit van uw gezondheid of de specifieke klachten waaraan u lijdt. Gezondheidsproblemen worden nog te veel in verband gebracht met ziekten. In de natuurgeneeskunde leggen we het verband tussen persoonlijkheid, voeding, levenswijze en omgevingsfactoren. Uiteraard heeft een gezondheidstherapeut zich niet gespecialiseerd in leerachterstand bij kinderen. Toch verdwijnen dergelijke problemen na een natuurgeneeskundige behandeling. Dat is logisch omdat gezonde kinderen zich beter kunnen concentreren en opnieuw gemotiveerd geraken.

Er zijn zoveel ongemakken die de kwaliteit van de gezondheid onderdrukken zoals ziek zijn, een zwakke gezondheid hebben, een verhoogde vatbaarheid voor bepaalde klachten, familiale aanleg, erfelijke belastingen, stressgevoeligheid, emotionaliteit, zich niet lekker in zijn vel voelen, eenzaamheid, angsten en fobieën, gebrek aan sociale vaardigheden, het ontbreken van een gevoel van tevredenheid of geluk. Er is zoveel dat uw gezondheid in de weg staat. Blijf er niet mee rondlopen, raadpleeg een gezondheidstherapeut en na enkele weken voelt u zich als herboren. U kunt met al uw ziekten terecht bij een gezondheidstherapeut, Voor ernstige aandoeningen hebt u uiteraard medische hulp nodig, maar zelfs dan is een natuurgeneeskundige ondersteuning zinvol. Een gezondheidsbevorderende behandeling helpt bij iedere ziekte.   

Wat kunt u verwachten?

Een gezondheidstherapeut werkt in een eigen praktijk of met meerderen in een groepspraktijk, ook gezondheidscentrum genoemd. Veel gezondheidstherapeuten zijn vrouwen, hoewel er ook mannelijke collega’s zijn. U maakt een afspraak omdat er altijd op afspraak wordt gewerkt. Een gezondheidstherapeut zal eerst uw identificatiegegevens noteren en dan de cruciale vraag stellen: ‘Wat zijn uw klachten?’

Een gezondheidstherapeut heeft een luisterend oor en beschikt over een goed geoefend observatievermogen. Vanuit zijn visuele mensenkennis houdt de gezondheidstherapeut rekening met uw lichaamsbouw of constitutie, uw gezichtsstructuren (gelaatkunde), uw stem- en taalgebruik, zonder dat u daar iets van merkt. Zelfs de voorkeur van uw smaak of kleurgevoel levert een bijdrage om een beter inzicht te krijgen in uw persoonlijkheid en uw klachten. In de natuurgeneeskunde wordt er een verband gelegd tussen uw persoonlijkheid en uw ziekte. Men noemt dit het individualiseren van het ziektebeeld.

Aandachtspunten

 • In de natuurgeneeskunde behandelt men de zieke in plaats van de ziekte, daarom wordt er zoveel aandacht besteed aan de persoonlijkheid.
 • Door de zieke te behandelen geneest de ziekte en ontstaat er een duurzame genezing. U wordt niet alleen behandeld, u wordt ook begeleid op weg naar een betere gezondheid.
 • In geen enkele geneeswijze staat de patiënt zo centraal als in de natuurgeneeskunde. Er is een duidelijk verband tussen uw persoonlijkheid en de klachten waaraan u lijdt.

Gezondheidsproblemen en de gezondheidstherapeut

Met al uw gezondheidsproblemen, ook al zijn ze van emotionele aard, kunt u terecht bij een gezondheidstherapeut. In de natuurgeneeskunde wordt er vanuit gegaan dat lichaam en geest een eenheid vormen. De totale aanpak van de mens is doorslaggevend. Lichamelijke klachten beïnvloeden uw gemoedstoestand en omgekeerd kan een negatieve of kwellende gemoedstoestand uw fysieke gezondheid ondermijden. Het doel van de natuurgeneeskunde is harmonie scheppen en de verbroken eenheid herstellen.

 • Eenheid tussen lichaam en geest.
 • Eenheid tussen de mens en zijn directe omgeving
 • Eenheid tussen mens en milieu (natuur).

Natuurgeneeskunde is een ecologische geneeskunde

Natuurgeneeskunde is sinds haar ontstaan in de vijfde eeuw voor Christus een ecologische geneeskunde omdat men steeds het verband heeft gelegd tussen mens, milieu en gezondheid. Natuurgeneeskunde gaat veel verder dan alleen maar de ziekte. Wij leven in een zwaar belastende samenleving, de gevolgen van de milieuvervuiling mogen niet onderschat worden. Honderd jaar vervuiling ruimt men niet zo maar op.

Ondanks de goede initiatieven van de overheden op nationaal en europees vlak, de gunstige ontwikkeling van groene energie, de beperkingen van de C02 uitstoot, blijft het milieu verminkt achter. De hele mensheid, maar in het bijzonder de kinderen zijn getekend door de jarenlange verwaarlozing van het milieu. Er wordt gelukkig gewezen op de nadelige gevolgen van allerlei stralingen zoals GSM, microgolfoven, tv, zendmasten, hoogspanningsdraden, radar of satelliet. Deze stralingen maken de mens overgevoelig voor stress en emoties. Door zijn verkeerde voedingswijze en levensstijl is de mens bijzonder vatbaar geworden voor deze stralingen, die de onzichtbare vervuiler worden genoemd.

Aandachtspunten

 • De onzichtbare vervuiler is even erg en misschien nog erger dan de chemische vervuiler. Het is vooral de ophoping van diverse vormen van vervuiling die op langere termijn nefast zijn voor de menselijke gezondheid.
 • Natuurgeneeskunde is sinds haar ontstaan in de vijfde eeuw voor Christus een ecologische geneeskunde omdat men steeds het verband heeft gelegd tussen mens, milieu en gezondheid. De kwaliteit van de gezondheid is rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit van het milieu.
 • In de natuurgeneeskunde wordt uitsluitend gewerkt met natuurlijke middelen die op een ecologisch verantwoorde wijze worden bereid. Zij stimuleren het zelfreinigend mechanisme dat verbonden is met de uitscheidingsorganen.

Opgelet: genezen is ontgiften

Onder invloed van de milieuvervuiling, het contact met chemicaliën, huishoudelijke producten, het gebruik van industrievoeding, chemische medicamenten, het dagelijks gebruik van genotsmiddelen zoals alcohol, koffie, zwarte en groene thee, cola, frisdranken, chocolade, gebak, snoep enz. is de mens totaal vervuild. Er is geen bezwaar tegen genotsmiddelen als ze occasioneel en beperkt worden gebruikt. Dr. Reckeweg is de grondlegger van de moderne ‘Homotoxicologie’ waarin hij aantoont dat opeenstapeling van gifstoffen ziekten veroorzaken. Hippocrates heeft in zijn tijd er al op gewezen dat ieder mens over een zelfreinigend mechanisme beschikt dat op natuurlijke wijze en met natuurlijke middelen kan worden gestimuleerd. Boeken, brochures en geplastificeerde kaarten over homotoxicologie en natuurgeneeskunde vindt u bij Uitgeverij Acenia.

Toptips

 • Verzorg uw voeding.
 • Geef de voorkeur aan verse voedingsmiddelen, ook als u ze verwerkt.
 • Beperk genotsmiddelen.
 • Beweeg voldoende.
 • Slaap voldoende.
 • Leer uw stress beheren.
 • Zorg dat u emotioneel sterk staat.

De ziekmakende samenleving

Deze fysieke vervuiling heeft een grote invloed op het gedrag van de mens. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met agressie, criminaliteit en vandalisme. Gedragsstoornissen komen steeds meer voor. Het bedrijfsleven klaagt steen en been over het gedrag en de attituden van jongeren die in het bedrijf stage lopen. Zij hebben geen uithoudingsvermogen, missen normen en waarden, houden zich niet aan de afspraken, lijden aan stress en missen concentratievermogen. Ze slikken op té jonge leeftijd té zware medicamenten of grijpen naar koffie, alcohol, drugs of de gevaarlijke energiedrankjes. De milieuvervuiling, de voedingswijze, het levenspatroon, het gebrek aan diepe gevoelens of levensvisie hebben jongeren afgestompt. Ze zijn vatbaar voor gedragsstoornissen, depressie en suïcidale neigingen. Met de dag breidt de jeugdpsychiatrie zich uit en dat is verontrustend.

Feiten

 • Een volk dat geen ziekte kent heeft geen artsen, ziekenhuizen of gezondheidszorg.
 • De kwaliteit van de volksgezondheid staat in omgekeerde verhouding tot de grootte van de gezondheidszorg met het bijhorende budget.
 • De gezondheid van de mens in de westerse samenleving is absoluut niet goed. Daarom groeit het aantal artsen en medische specialisten en worden ziekenhuizen steeds groter.
 • Steeds meer mensen nemen het heft in eigen handen. Wie gezond leeft, heeft minder kans ziek te worden en zal bij ziekte sneller genezen. Daarom raadplegen zoveel mensen, ook jonge mensen, een gezondheidstherapeut.
  © 2023 - BBNa. Alle rechten voorbehouden.
v. 0.3